Regulamin

1. Dane firmy 

Właścicielem Sklepu marstall.pl działającego pod adresem https://marstall.pl jest firma:

Vermitall Roksana Szymańska
ul. Szkolna 9A/5B 05-090 Raszyn
NIP: 534-259-44-36

REGON 382718709

  

2. Dokonywanie transakcji

Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem marstall.pl.

Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową marstall.pl, telefonicznie pod numerem +48 696-990-007 lub na adres e-mail sklep@marstall.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.

Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia.

Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, które ponosi Klient. Koszty wysyłki uzależnione są od łącznej wagi produktów i rodzaju dostawy. W szczególnych przypadkach Klientowi przysługuje darmowa dostawa.

W sklepie marstall.pl dostępne są następujące formy płatności:

- Szybki przelew przez serwis PayU (przedpłata)

- Płatność kartą płatniczą/kredytową przez serwis PayU (przedpłata)

- Płatność u kuriera przy odbiorze (pobranie)

 

3. Realizacja dostawy lub odbiór zamówionych towarów

Zamówiony towar dostarczany jest na wskazany przez Klienta adres, ale tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

- Firma transportowa Hellmann  (wysyłki paletowe) lub kurierem InPost (paczki).

Klient może wybrać także odbiór osobisty zamówienia z magazynu firmy.

Koszty i warunki dostawy określone są na stronie marstall.pl w zakładce Formy i koszty dostawy.

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej formy płatności oraz dostawy i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. Dotyczy on tylko i wyłącznie produktów dostępnych na magazynie. Pełna informacja o czasie realizacji zamówienia znajduje się na stronie marstall.pl w zakładce Czas realizacji zamówienia.

Właściciel sklepu marstall.pl zobowiązuje się dostarczać produkty z minimalną datą ważności:

- 1 miesiąc dla pasz i przysmaków

- 2 miesiące dla suplementów

 

4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpieniu od umowy podlega wyłącznie towar nienaruszony. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres korespondencyjny) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu całość kwoty za zakupiony towar nie później niż 14 dni od momentu zwrotu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

 

5. Reklamacje

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:
- na piśmie na adres korespondencyjny.
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@marstall.pl.
- lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W składanej reklamacji zaleca się podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. 

Sklep marstall.pl w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

 Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

7. Postanowienia końcowe

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklep marstall.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl